Gold business
Üres fázisok helyett egzisztencia és jövedelem!

MENÜ

Az emberi szervezet sejtekből, szövetekből épül fel. Szervezetünknek 30.000
génmennyisége van. Minden génnek van szigorúan meghatározott saját peptidje,
melyek hozzá vannak kapcsolódva a DNS-hez, vagyis 30.000 peptid áll rendelkezésre.

A DNS szerkezete lehetővé teszi az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos
megkettőződését és átadását. A DNS kémiai szerkezete magában rejti az evolúcióban fontos
szerkezetváltozás lehetőségét is. Az információ nemcsak afehérjék szerkezetére vonatkozik,
hanem módot nyújt azok szintézisének mennyiségi és időbeli szabályozására is, így végső
soron a sejtek csaknem valamennyi funkciója a DNS ellenőrzése alatt áll.

 

A DNS szerkezetének felderítésétől kezdve nyilvánvaló volt, hogy a következő nagy áttörés a
tudományban a genetikai kód feltörése lesz. Ritkán adódik a tudomány fejlődésében hasonló
pillanat, amikor tudják, hogy mi lesz a következő nagy felfedezés.

Az elmúlt három évtizedben a kutatók vizsgálatainak nagy része a sejtek felépítéséért és
működéséért felelős biomolekulák képződésének mechanizmusaira összpontosult.
A kutatók főleg egy-egy kiválasztott gén működését vizsgálták.

Mai tudásunk azt sejteti, hogy az öröklési állományról szerzett eddigi ismereteket a feje tetejére
kell állítani. A gének ugyanis egyáltalán nem rendszerezve sorakoznak egymás után, hanem
átfedik egymást, rejtélyes részek szakítják meg azokat, amelyek ugyancsak nagyon hasznos
információkat tartalmaznak. A valódi erő az új tanulmány szerint részben az ősrégi, sokszor
szunnyadó genomban található, amelyet a tudósok eddig genetikai “hulladéknak” vagy
“szemétnek” véltek.

Napjaink kísérletes biológiája, az élő rendszerek molekuláris működésének megismerése és
alkalmazása óriási változáson megy át. Ennek legfontosabb mozgatóereje a genomikai
megközelítés bevezetése. A genomika genom léptékű biológiát jelent, vagyis azt, hogy a
vizsgálatok kiterjedhetnek akár az adott élőlény (például az ember) összes génjének
DNS-szintű, illetve expressziós (mRNS és/vagy fehérje) analízisére. A teljes genom
DNS-szintű megközelítését szerkezeti, az expressziós vizsgálatokat pedig funkcionális
genomikának nevezzük.


A DNS szerkezetének felfedezéséért Francis Cricket, James D.Watsont és
Maurice Wilkinst 1962-ben orvosi Nobel-díjjal jutalmazták.

 

A rendellenes sejtosztódás felismerése


Egy jól működő immunrendszer külső beavatkozás nélkül kb. egymillió deviáns
sejtszámig képes önmaga a teljes remisszióra. Ha az egyensúly valamilyen
degeneráció miatt megbomlik, akkor a különböző működési funkciók is torzulnak.
Ennek oka, hogy a kórosan transzformált sejtek függetlenednek a környezetüktől,
megszűnik a sejtközi kommunikáció, a sejt önmaga köré burkot épít ki és kontroll
nélkül szaporodik. Ehhez a környezetéből intenzíven energiát és a
létfenntartáshoz szükséges elemeket von el és megkezdődik a szervezet elöregedése.

Az öregedés jellegzetes tünete, hogy a szervezet kevésbé tud adaptálódni.

 

Az öregedés során a különböző szervek és rendszerek kölcsönhatásában
szabálytalanságok keletkeznek, melyek a szervezet belső környezetének csökkenő
ellenőrzéséhez, az immunrendszer és önszabályozás gyengüléséhez vezet.

A peptidek minden ilyen esetben kifejtik jótékony  hatásukat, "beavatkozva" 
a hibás sejtműködés, és az öregedés folyamatában bekövetkezett 
degeneratív állapot megváltoztatásába.

peptid bioregulátor

Hogyan dolgoznak a peptidek?

Az élettanilag aktív rövid peptidek összekötődnek a megfelelő gének
pontosan meghatározott  részeivel,  előidézve a DNS molekulák
kibontását és a bennük lévő adatok leolvasását. Szétcsavarja a DNS-t,
leolvassa, letisztítja a hibás kódokat. Így jön létre a szövetek korrekciója,
azaz a rendellenesség nélküli  sejtosztódás.
A peptidek funkciói közé tartozik az információ csere az immun, ideg,
endokrin és más rendszerek sejtjeinek kölcsönhatása során. A szervezet
patológiai állapotában az információcsere folyamata megbomlik.
Ennek következtében a torzított információkat szállító peptidek szintézise
és felhalmozása gátolja a szervezet rendszereinek harmonikus működését.

 

A kutatók kiemelt figyelmet fordítanak az öregedési folyamat során előforduló
változásokra szervezetünk főbb rendszereiben -az immun, szív és ér,
központi ideg és endokrin rendszerben.


A peptideket pótolni lehet!


Az élettanilag aktív rövid peptideket bármilyen korban célszerű használni
az anyagcsere folyamatok normális szinttartásához, a megelőzéshez és
különböző betegségek gyógyításához, a súlyos  betegségek, sérülések,
műtétek utáni  rehabilitációnál, a szervezet öregedési folyamatának
lassítása érdekében.

 

 

VLADIMIR KH. KHAVINSON professzor
a Szentpétervári Egyetem világhírű
gerontológusa az a tudós, akinek a
világon először sikerült természetes
úton peptidet előállítania.
Dr. Khavinson több évtizede kutatja az
öregedés folyamatát.
E témában több száz tanulmányt
publikált és több könyvet jelentetett meg,

26 monográfia és

165 szabadalom tulajdonosa.

 

Az ő megközelítése is a szervezet
sejtmediátorok (peptidek) által
működtetett bioregulációs
rendszerén alapszik.

Dr Khavinson kiderítette,
hogy a sérült molekkulák 
csodálatos módon regenerálódhatnak.

Ez az újjáépülés azután jön létre, hogy a peptidek emlékeztetik a sérült sejteket,
szöveteket az egészséges molekulák szerkezetére. A kísérlet eredményeképpen
létrehozta az úgynevezett "etalon peptid molekulákat" a különböző szövetek,
mirigyek, szervek számára.

A bioregulár peptidek olyan anyagok, amelyek hatásos segítséget nyújtanak a
szervek regenerálásában, az optimális működés elősegítésében.

A legcsodálatosabb ebben az egész felfedezésben, hogy miután ezek a molekkulák
bejutnak a szervezetbe, megtalálják a sérült szöveteket és informálják őket arról,
hogy hogyan kell működniük. 

Vagyis , információt szállítanak.

Miután a sejtek megkapják az emlékeztető információt, a szervezet rejtett
energiái és gyógyító erői működésbe lépnek.

 

 

A peptid bioregulátor alkalmazásával a kórosan transzformált sejtszámnál is pozitív eredmény
érhető el, amikor a szervezet még képes saját maga biztosítani a remissziót.
Ez egy időben észlelt kezdeti stádiumban lévő rendellenes folyamat visszafordítását
teszi lehetővé.

Ha ebben a korai fázisban megtámogatjuk a szervezet védekezését az erre alkalmas peptides
készítményekkel, akkor a folyamat többnyire megreked. Erre a feladatra a sugárterápia,
kemoterápia, citosztatikumok hatásmechanizmusuk folytán alkalmatlanok.
Csak olyan peptides készítmények alkalmazására kerül sor, melyek nem eredményeznek
olyan visszafordíthatatlan állapotot, amely az élő szervezet pusztulásához vezetnek.

Az eddigi tapasztalatok szerint egyes bioterápiás készítmények (peptid bioregulátorok)
alkalmazása nagyságrendekkel kitolhatja azt a határt, ahonnan még visszafordítható a kóros
folyamat. Más szóval a korai stádium végének tekintett egymilliárd sejtszámnál a
rosszindulatú daganat nagyobb valószínűséggel gyógyítható a gyakorlatilag
50%-os esélyhez képest.

IFJÚSÁG FORRÁS

IFJÚSÁG FORRÁSA

Az általunk javasolt peptides készítmények egyrészt a celluláris kommunikációt

állíthatják helyre a kórosan transzformált sejt és környezete között,
másrészt kijavítják a DNS hibákat.

IFJÚSÁG FORRÁSA

Asztali nézet